#EarthHour – Vi släcker ner för en ljusare framtid. Gör du?

Lördag 25 mars klockan 20.30–21.30 är det återigen dags för världens största miljömanifestation – Earth Hour. Vi på T3 kommer att delta genom att släcka ner vår hemsida under den timmen. Det kommer inte att påverka ditt internet, men du kan gärna stänga av din dator ändå för klimatets och framtidens skull!

Vi släcker ner hemsidan 25 mars mellan klockan 20.30 och 21.30.

Integritet på Internet

Integritet och fildelning på internet är heta ämnen som engagerar. Som bredbandsleverantör värnar vi om ett öppet internet och våra kunders integritet.

Öppenhet driver samhällsutvecklingen framåt och internet är idag den mest kraftfulla plattformen för spridning av information, oavsett om det gäller idéer, underhållning eller konstnärliga verk. Med anledning av de lagar som tillkommit under senare år vill vi förtydliga vad vårt ställningstagande i frågan är.

Ställningstagande:

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) innehåller ett krav att olika uppgifter som uppstår vid kommunikation ska lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Detta är en svensk lag och den måste vi, liksom alla andra tjänsteleverantörer i Sverige, följa för att stävja grova brott som pedofilbrott. Vi värnar om våra kunders integritet och granskar därför noggrant varje fall av informationsföreläggande som berör oss.  

T3 transparent

LiveZilla Live Chat Software