info_outline T3 är nu en del av A3! A3 är det nya varumärket att lägga på minnet. Läs mer och se våra nya erbjudanden på www.a3.se »

Integritet på Internet

Integritet och fildelning på internet är heta ämnen som engagerar. Som bredbandsleverantör värnar vi om ett öppet internet och våra kunders integritet.

Öppenhet driver samhällsutvecklingen framåt och internet är idag den mest kraftfulla plattformen för spridning av information, oavsett om det gäller idéer, underhållning eller konstnärliga verk. Med anledning av de lagar som tillkommit under senare år vill vi förtydliga vad vårt ställningstagande i frågan är.

Ställningstagande:

Lagen om elektronisk kommunikation (LEK) innehåller ett krav att olika uppgifter som uppstår vid kommunikation ska lagras i sex månader för att kunna användas av brottsbekämpande myndigheter, som till exempel polisen. Detta är en svensk lag och den måste vi, liksom alla andra tjänsteleverantörer i Sverige, följa för att stävja grova brott som pedofilbrott. Vi värnar om våra kunders integritet och granskar därför noggrant varje fall av informationsföreläggande som berör oss.  

T3 transparent

LiveZilla Live Chat Software