T3 Kvalitetspolicy

Idag är åtkomsten till Internet affärskritiskt för många av våra kunder. Därför skall T3 leverera tjänster som är kraftfulla och pålitliga och som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Med ett systematiskt kvalitesarbete skall vi tillse att utveckla vårt kunderbjudande på kundens behov, medarbetarens engagemang och trivsel samt effektivisering av verksamhetens processer.

Alla som arbetar på T3 skall följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi levererar rejäla tjänster

Våra produkter har hög driftsäkerhet och fungerar i enlighet med kunders och samhällets behov. Vi vill alltid vara kundens första val och därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kunders och samhällets föränderliga behov.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kunders och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar

Vår stolthet som T3 anställd gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, stadsnät, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter behoven.

Dessa principer ansluter till T3’s övriga policyer och värderingar som Personalpolicy, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy. Det är genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, erbjudanden och relationer som vi blir kundens främsta val av Internetleveranör

LiveZilla Live Chat Software