info_outline T3 är nu en del av A3! A3 är det nya varumärket att lägga på minnet. Läs mer och se våra nya erbjudanden på www.a3.se »

Vår kvalitetspolicy

Idag är åtkomsten till Internet affärskritisk för många av våra kunder. Därför ska T3 leverera tjänster som är kraftfulla och pålitliga och som fullt ut motsvarar kundens förväntningar. Vi arbetar systematiskt för att höja vår kvalitet på alla områden. Vi utvecklar våra kunderbjudanden utifrån kundens behov, vi arbetar för att våra medarbetare ska trivas och vara engagerade, och vi ser alltid till att effektivisera vår verksamhet.

Alla som arbetar på T3 ska följa principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi gör.

Vi levererar rejäla tjänster

Våra produkter har hög driftsäkerhet och fungerar i enlighet med kundens och samhällets behov. Vi vill alltid vara kundens första val och därför arbetar vi för att varje leverans blir en god referens för framtida affärer.

Vi sätter kunden i fokus

Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att tydliggöra behoven. Vi anpassar vår leverans så att vi och vår produkt möter dessa behov på kort och lång sikt.

Vi har hög kompetens

Vi har den kompetens som krävs för att möta kundens och samhällets behov och nå våra mål. Vi säkerställer medarbetarnas och organisationens kompetens och förutsättningar genom utbildning och systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter.

Vi tar ansvar 

Vår stolthet som T3-anställda gör att vi tar ett helhetsansvar för vår leverans. Därför ställer vi höga krav på oss själva och på våra leverantörer, stadsnät, kunder och andra samarbetspartners. Genom samarbete med alla involverade parter förebygger vi kvalitetsbrister och hittar smarta lösningar som möter kundernas behov.

Vi har utmanande mål och driver ständig förbättring

Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål för våra kunders nöjdhet och kvaliteten i vår leverans. Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra arbetssätt och verktyg för att möta kundens och samhällets föränderliga behov.


Dessa principer ansluter till T3s övriga policyer och värderingar som Personalpolicy, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy. Vi blir kundens främsta val av internetleverantör genom att hela tiden utveckla oss, våra arbetssätt, våra erbjudanden och relationer.

LiveZilla Live Chat Software